Hakkımızda

Hattat Klinik

Hattat Cinsel Sağlık Kliniği kadın ve erkekte “Cinsel Fonksiyon” problemlerinin teşhis ve tedavisini ilk olarak Türkiye’de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde başlatmış olan Prof. Dr. Halim Hattat’ın uzun yıllar bu alanda edindiği tecrübeler doğrultusunda Türkiye’de kaliteli cinsel sağlık konusunda oluşmuş büyük boşluğu doldurmak amacı ile kurduğu butik bir kliniktir. Dünyanın en ileri merkezleri ve bilim adamlarıyla bilgi ve tecrübe alışverişi içinde olan Hattat Klinik alanındaki gelişmeleri takip etmekle kalmayıp aynı zamanda dünya tıbbına bu alanda katkıda bulunmaktadır.

Bu bilinçle kurulan merkezimizde özellikle erkeklerde sertleşme problemi, erken veya geç boşalma sorunları, cinsel isteksizlik, eğrilik, başta olmak üzere kadın ve erkek cinsel fonksiyon bozuklukları ile prostat hastalıkları başta olmak üzere tüm ürolojik hastalıklar alanlarında hastalarımızın sorunlarını en doğru yaklaşımla ve tıbbın en son tekniklerini kullanarak çözmek hedefimizdir.

1997 yılında Prof. Dr. Neşe Hattat ve Prof. Dr. Halim Hattat tarafından kurulmuş olan Hattat Hastanesi’nin cinsel fonksiyon alanındaki devamı niteliğinde olan kliniğimiz; sadece cinsel sağlık sorunlarının tedavisini değil, optimum kalitede bir cinsel performansı hedeflemektedir. Bu doğrultuda en gelişmiş teknolojik ekipmanla, sakin ve modern bir atmosferde, konusunda son derece uzman ekibimiz tarafından damarsal, sinirsel, hormonal ve psikolojik yapınızla beraber yaşam tarzınız incelenerek performansınız optimum kaliteye getirilmektedir.

Neden Farklı?

Şu ana kadar alışagelmiş tedavilerde kaliteli yaşlanma programları ile cinsel tedaviler ayrı ele alınıyordu. Hattat Klinik ekibi olarak bu konuları birleştirerek Size bir yandan bir metabolik dedektif gibi yaklaşıyor, bir yandan da cinsel sağlığınızı ve ilişki kalitenizi inceliyoruz. Böylece hem iyi yaşama, hem kaliteli yaşlanma hem de mutlu bir cinsel hayatı bir arada sunuyoruz.

Hattat Klinik Cinsel Wellness protokolümüz kapsamında aynı gün içinde Size özel değerlendirmelerimizle sağlıklı ve canlı bir hayat tarzı ve en önemlisi eskisinden daha kaliteli bir cinsel hayat oluşturmanıza yardım edecek tüm bilgi ve programı yani cinsel hayat yol haritanızı sunuyoruz. Bu plan dahilinde beslenme, egzersiz önerileri, besin destekleri gerekirse cinsel sorunların medikal tedavileri, varsa dahili sorunların tespiti ve tedavisi, stres yönetimi, cinsel terapi gibi kişiye özel uygulamalardan yararlanmaktayız. Her hastamıza farklı bir tedavi protokolü oluşturuyoruz.

Cinsellik kaliteli bir yaşamın önemli bir parçası. Cinsel sorun yaşayan kişilerde hayat kalitesinin düştüğü biliniyor. Üstelik bu durum çiftleri de etkiliyor. Buna ek olarak cinsel sağlığın genel sağlığın önemli bir barometresi olduğu pek çok çalışma ile gösterildi. Cinselliği etkileyen her şey kalbi, beyni ve tüm diğer sistemleri de etkiliyor. Cinsel sağlığa olumsuz etki edecek risklerin ortaya çıkarılıp, varsa cinsel sorunların tedavi edilmesi genel sağlığı da olumlu etkiliyor. Biz işte bu noktadan yola çıktık. Kaliteli yaşam bir tutkudur sloganıyla hem cinsellik ve ilişkilere hem de genel sağlığa sağlık katmayı amaçlıyoruz.

Cinsel sağlık, yaşam kalitesi için değişmez faktörlerden birisidir. Bu nedenle Cinsel Fonksiyonda yaşanan sorunlar, cinsel isteksizlik kişinin aile ve iş hayatına da son derece olumsuz yansır. Sadece bir sorun olması da gerekmez, bazen yılların vücudunuza getirdiği değişimler ve ideal imaj takıntısı özgüveninizi zedeleyip kişileri cinsellikten uzaklaştırabilir. Sağlıklı bir cinsellik fiziksel sağlığınıza katkıda bulunduğu kadar duygusal durumunuzu iyileştirir, kendinize olan güveninizi arttırır ve ilişkinizi hep taze tutar.

Cinsel Afiyet Programında hem cinsel hayatınızı iyileştirmenin yollarını hem de cinsel problemlerinizin çözümünü bulacaksınız. Bu programda öncelikle cinsel sorununuzun altında yatan risk faktörlerini inceliyoruz. Kilo fazlalığı, insülin direnci seviyeleri, alkol-uyuşturucu- sigara kullanımı, , beslenme alışkanlıkları ve egzersiz seviyesi cinsel sorunlar için önemli risk faktörleri. Ayrıca diyabet, kalpdamar hastalıkları, MS gibi sinir sistemi sorunları gibi sağlık problemleri ile çeşitli ilaçlar da cinsel problemlere neden olabiliyor. Depresyon gibi psikolojik sorunlar ve tedavisinde kullanılan ilaçları da unutmamak gerekiyor. Cinsel sorunların genel sağlık problemlerinin bir ön habercisi olabileceği biliniyor. Cinsel Afiyet programınızın başarısı, gerekli yaşam tarzı değişiklikleri yapmanızla çok yakından ilgilidir.

Bu programda hedefimiz; erkeklerde sertleşme problemi, erken veya geç boşalma sorunları, cinsel isteksizlik, eğrilik, başta olmak üzere cinselliğinizi olumsuz yönde etkileyen rahatsızlıklarınızın organik ve psikolojik kökenlerini araştırmak; gerek cinsel sorununuzu tedavi etmeye yönelik gerekse altta yatan risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik size özel bir paket hazırlayıp sunmaktır.

Prof. Dr. Halim Hattat

Program Koordinatörünüz cinsel fonksiyonlarınız, cinsel isteğiniz ile cinsel enerji seviyelerinizde iyileşme yaratmak üzere, Prof. Dr. Halim Hattat’ın 40 yılı aşkın tecrübesi ile Hattat ekibinin interdisipliner yaklaşımını birleştirerek size en bilimsel, doğru ve hızlı protokolü hazırlayarak, cinsel sağlığınızı geri kazanmanız için yanınızda olacaktır.

Prof. Dr. Halim HATTAT

1973’te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde üroloji ihtisasını tamamlayarak, 1978’de doçent, 1989’da profesör oldu. 1984 yılında Institute of Urology of London’da Üro-Androloji alanında çalışmalar yaptı. 1986’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Araştırma Birimi’ni, 1989’da İstanbul Üniversitesi bünyesinde Aile Planlaması ve İnfertilite Araştırma Merkezi’ni kurdu.

Prof. Dr. Halim Hattat 1992 yılında Türk Androloji Derneğini kurmuş olup, Türk Üroloji Derneği, Dünya Androloji Derneği, Dünya Cinsel Tıp Derneği, Avrupa Cinsel Tıp Derneği, Uluslararası İmpotans Derneği üyesidir. Dr. Hattat’ın cinsel fonksiyon bozuklukları alanında uluslararası birçok çalışması mevcuttur. Avrupa İmpotans Araştırma Derneği (European Society of Impotence Research-ESSIR) bünyesinde Yönetici Komitede yer alarak Türkiye’yi uluslararası platformda başarı ile temsil etmiştir. 1993,1995,1997 ve 2001 yıllarında ülkemizde düzenlenen uluslararası dört kongreye başkanlık yapmış olan Dr. Hattat Ocak 2000’de Barcelona’da düzenlenmiş olan ESSIR 2000 Avrupa Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Kongresi’nde Kongre Başkanlığı görevini üstlenmiş, 2003 yılında düzenlenen ESSM (Avrupa Cinsel Tıp Kongresi) kongresinin Onur Başkanı olmuştur.

Prof. Dr. Hattat ayrıca, Avrupa Androloji Okulu ve Avrupa Cinsel Sağlık Birliği (ESHA)’nın Kurucu Üyesidir ve 1998 yılında İngiltere’de başlayarak hızla 12 Avrupa ülkesine yayılan ve halkı cinsellik konusunda bilimsel aydınlatmayı amaçlayan Avrupa Cinsel Sağlık Derneği’nin (ESHA) Türkiye ofisini açmıştır. Dr. Hattat’ın ESHA şemsiyesi altında kurduğu Aile Sağlığı Araştırma Derneği, Temmuz 2002’den bu yana aile cinsel sağlığı konusunda çalışmaktadır. 1997 yılında Türkiye’nin ilk özel Üro-Androloji hastanesi olan Hattat Hastanesi’ni hizmete açmış olan Dr. Hattat, 2011 yılında Hattat Hastanesi’nin Cinsel Fonksiyon anlamındaki devamı olan Hattat Kliniği hizmete açmıştır.

İrem HATTAT

İrem Hattat Avusturya Kız Lisesini takiben 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversite İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında Almanya Bremen’de Deutsche Airbus ve İngiltere Londra’da Bank Indosuez Aval şirketlerinde yurtdışı tecrübesi edinmiştir. 1995 yılında University of Massachusetts Amherst’te Master of Business Administration (MBA) bölümünü finans ve davranış bilimleri üzerine başarı ile bitirerek işletme masterını almıştır. 1995-1997 yılları arasında Garanti Yatırım Bankası kapsamında Kurumsal Finans bölümünde Uzman olarak çalışmıştır. Bu alandaki deneyimleri doğrultusunda 1997 yılından 2010 yılına kadar anne ve babası olan Prof. Dr. Neşe Hattat ve Prof. Dr. Halim Hattat tarafından kurulmuş olan butik bir günübirlik cerrahi hastanesi Hattat Hastanesi’nin Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 1999 yılında iş hayatının yanı sıra devam ettiği Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi “Stratejik Hastane Yönetimi” eğitimini de başarı ile tamamlamıştır. 1999 yılından itibaren takip ettiği Avrupa Cinsel Sağlık Birliği’nin Türkiye temsilcisi olarak Aile Sağlığı Araştırma Derneği’ni Prof. Dr. Halim Hattat ile 2002 yılında kurmuştur. 2002 yılından itibaren Türkiye’de Aile Sağlığı Araştırma Derneği bünyesinde halkın cinsel sağlık konularında bilinçlendirilmesi üzerine çeşitli çalışmalarda ve bilimsel araştırmalarda bulunmuş, dernek çalışmalarını Hamburg, Kopenhag, Berlin, İstanbul ve Londra’da yapılan uluslar arası kongrelerde sunmuştur.

2005’te Kopenhag Avrupa Cinsel Sağlık Kongresinde Sosyo-Kültürel Faktörlerin Kadınlar Cinsel Fonksiyon Sorunlarına Etkisi konulu araştırmasıyla birincilik ödülüne layık görülmüştür.

2010 yılından itibaren Hattat Cinsel Wellness Kliniği direktörlüğünü Aile Danışmanı olarak yürütmektedir. 2008 yılında Avrupa Cinsel Sağlık Birliği başkanı seçilen İrem Hattat, bünyesinde 12 ülkeyi bulunduran, özellikle telefon danışma hatları ile bugüne kadar 100.000 üzerinde kişiyle bire bir görüşerek cinsel sağlık konusunda danışmanlık yapan vakfın başkanı olarak çifteri yakından ilgilendiren cinsel sorunların gündeme getirilmesi için çalışmalarının yanı sıra, her sene Avrupa’da görev yapan ürologlara yönelik interaktif sempozyumlar ile yurtdışında adından sıkça söz ettirmiştir. Bu birliğin ilk kadın başkanı olarak Kasım 2010 tarihinde İspanya’nın Malaga şehrinde gerçekleşen 13. Avrupa Cinsel Tıp kongresinde Avrupa Cinsel Sağlık Başkanı – ESHA Başkanı olarak İrem Hattat 2. Kere seçilmiştir. Aralık 2012’de Amsterdam’da gerçekleşen 15. Avrupa Cinsel Tıp Kongresinde Başkanlık görevine 3. Kere seçilmiştir. Bunun yanı sıra 2010 yılında Avrupa’nın en önemli hasta organizasyonlarından biri olan EFNA-European Federation of Neurological Associations – Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonu – Yönetim Kurulunda görev almıştır.

Şu anda Aile Sağlığı Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı olup çeşitli yazılı ve sosyal medyada konu ile ilgili köşe yazıları ve röpörtajlar ile bilgilendirme çalışmalarına devam etmektedir. Binevigazete.com da “Mutlu Aile İletişim Hattı” adlı köşesinde yazıları ve “Medikal Akademi” bünyesinde sohbet programları 2021 yılından beri devam etmektedir.

2022 yılında İBE Business Institute ve Gedik Üniversitesi ile Aile Sağlığı Araştırma Derneği’nin ortak bir programı olan Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Direktörlüğünü üstlenmiştir. 4 aylık 450 saatlik bu online program ilk mezunlarını Kasım 2022 de vermiştir.

GYİAD Genç Yönetici İş Adamları Derneği üyeliği yapmıştır. Türkiye Genç İşadamları Derneği’nde Sicil Disiplin Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. ARYA Kadın Yatırım Platformu üyeliği devam etmektedir. Ayrıca İstanbul Golf Klübü, Kemer Country Golf Klübü ve ENKA Spor Klubü üyesidir.

Güncel

https://binevigazete.com/roportaj/evli-ciftlerin-yuzde-20si-yilda-10-kezden-daha-az-seks-yapiyor/